Vay theo hộ kinh doanh có giấy phép kinh doanh là một sản phẩm phù hợp với các tiểu thương, doanh nghiệp vừa và nhỏ để dễ dàng tiếp cận nguồn vốn vay, mở rộng sản xuất kinh doanh.