Ngoài các sản phẩm vay theo lương dành cho cán bộ công chức, viên chức nhà nước, cho vay sản xuất kinh doanh ngắn hạn hoặc trả góp, chúng tôi còn có thêm nhiều hình thức hỗ trợ vay vốn khác:

1. Cho vay mua nhà đất

Đáp ứng cao nhất nhu cầu tài chính phục vụ mục đích mua nhà, đất của Quý Khách hàng.

2. Cho vay cầm cố Giấy tờ có giá

Quý khách đang cần vốn? “Quý khách vẫn muốn sở hữu Giấy tờ có giá & không muốn ảnh hưởng đến lãi thực hưởng ghi trên Giấy tờ có giá” chưa đến thời điểm đáo hạn?

3. Cho vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm

Cho vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm là sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Khách hàng thông qua việc cấp tín dụng có tài sản bảo đảm đối với các khoản vay có mục đích tiêu dùng đời sống.

4. Cho vay mua xe ô tô với khách hàng Cá nhân

 • Các loại xe:
  • Cho vay mua xe ô tô phục vụ cho mục đích đi lại, mục đích kinh doanh.
  • Cho vay mua xe đối với xe mới, xe đã qua sử dụng.
  • Cho vay mua xe đối với các loại xe du lịch, xe vận tải và xe chuyên dùng, xe bán tải, xe ô tô Van.
  • Cho vay hoàn vốn mua xe.
 • Thời hạn cho vay: Tối đa 72 tháng;
 • Loại tiền cho vay: VND;
 • Mức cho vay:
  • Tối đa lên đến 100% giá trị xe (đối với Khách hàng có thêm tài sản bảo đảm khác ngoài xe mua),
  • Tối đa 80% khi dùng chính xe làm TSBĐ;
 • Lãi suất cho vay: Theo quy định hiện hành của LienVietPostBank.
 • Phương thức cho vay: Cho vay từng lần;

5. Cho vay xây, sửa chữa nhà

Đáp ứng nhu cầu của khách hàng cá nhân/ Chủ Hộ kinh doanh/Chủ hộ gia đình vay để trang trải các chi phí xây dựng/ sửa chữa nhà.