Hỗ trợ khách hàng sử dụng thẻ tín dụng có hạn mức từ 15 triệu trở lên được phát hành tại các ngân hàng trong và ngoài nước.